IK Management AB Ledarutveckling Kompetensutveckling
Ingemar Karlsten var tidigare fältflygare och flygofficer och arbetade med utbildning av personal på olika nivåer inom flygvapnet. 

Han var chef och ansvarig för utbildningsdetaljen och arbetade bl.a med ledarutveckling, organisation, personlig utveckling och personalsamverkan. 


LÄS MER
Företagets utmaningar känns kanske inte så svåra. Man har en känsla av att problemen skulle man kunna lösa själva — bara man fick vägledning. 

Då är IK Managements Ledarskapsseminarium ett bra val. Syftet med ledarskapsseminariet är att problemorientera, visa på möjligheterna:


LÄS MER
Hur blir man ett framgångsrikt företag?
Utgå från en affärsidé men låt människorna i företaget tillsammans skapa verktygen för framgång.

Men för att lyckas krävs en gemensam syn på målet. När man väl sitter i cock-pit får det inte råda någon tvekan om vad som ska göras- Alla tar sin del av ansvaret.

LÄS MER