Ledarutveckling  
Ledarskapsseminarium

Företagets utmaningar känns kanske inte så svåra. Man har en känsla av att problemen skulle man kunna lösa själva — bara man fick vägledning. Då är IK Managements Ledarskapsseminarium ett bra val. Syftet med ledarskapsseminariet är att problemorientera, visa på möjligheterna:

Vilka krav ställs på en som ledare?
Hur utvecklar man sitt företag?
Hur rekryterar man?
Hur möter man framtiden?


Grundkurs i ledarskap
 

Grundkurs i ledarskap ger under tre dagar verktyg för hur man i sitt företag skapar utrymme för frihet ovh öppenhet. Kort sagt, hur man frigör den energi som finns i arbetslaget.
Ledarskap / Ledningsgrupper

Avsikten med den här kursen är att studera hur samverkan sker i praktiken, dvs vad en organisation egentligen innebär. Man lär sig att skärskåda och analysera, man övar upp sin förmåga att avläsa symptom och genomskåda de verkliga problemen. Därefter sätter man upp ett övergripande mål, och bryter ner detta i operativa, mätbara delmål.

Består kursen av en ledningsgrupp från samma företag kan den skräddarsys helt utifrån företagets speciella behov.