Samverkanskurs 

Samverkanskursen syftar till att visa hur man skapar motivation för samverkan och delaktighet. Hur man får företagets mål att stämma överens med medarbetarnas ambitoner. Hur man får gruppen att arbeta i samma riktning, med så få komplikationer som möjligt.

Samarbetspartner i Företaget 

Det finns flera möjligheter att skaffa kompetens för själv-utveckling. En är att anlita IK Management som samtalspartner. Genom att systematiskt träffa alla viktiga personer, i olika positioner, och kartlägga beslutsprocesser, arbetsrutiner mm. kartläggning.

Kartläggningen ligger till grund för en analys med konkreta åtgärdsförslag. IK Management kan även medverka i genomförandet av åtgärderna. Men grundfilosofin kvarstår, när konsulten lämnar företaget ska man stå på egna ben. Skuldra mot skuldra med samma mål för ögonen.